Link Rút Gọn Vĩnh Viễn : z10.me/phimmoi
Sau này nếu tên miền có bị chặn và đổi tên miền mới, các bạn chỉ cần lưu lại link Rút gọn và truy cập bằng link rút gọn nhé


 • Đổi Sever
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32

Nội dung phim

Thương Trụ vô đạo Cơ Vũ thay thế Dưới đài Phong Thần Khương Tử Nha đã nhường thần vị cam nguyện làm công hầu dưới nhân gian bảo vệ nghĩa nữ Đoan Mộc Thúy trở thành tiên Thoắt cái đã ngàn năm thiên hạ là của Đại Tống Vì danh tiếng thẩm vấn cả âm dương của Bao Thanh Thiên Đoan Mộc Thúy hạ phàm lập nên môn phái Tế Hoa Lưu

Bình luận về phim